2021

Nieformalna Grupa Teatralna MIĘDZY SŁOWAMI wystawiła w CKiIO w Podkowie Leśnej spektakl teatralny p.t. NIEZAPOMNIANA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PLAKAT_NIEZAPOMNIANA_-724x1024.jpg

Nowy spektakl słowno-muzyczny Grupy 'Między Słowami’ zatytułowany NIEZAPOMNIANA – to wspominanie, pożegnanie i … zapominanie. A może jednak trwanie? W listopadowej aurze i nastroju właściwym dla tego czasu ze sceny popłyną słowa o najsilniejszej więzi – tej pomiędzy matką i córką.

Scenariusz przygotowany został na motywach książki Miry Marcinów BEZMATEK.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie NIEZAPOMNIANA-_foto_Michal-Bialowas-1024x632.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie NIEZAPOMNIANA-foto-D.P_3-1.jpg

……………………………………………………………………………………………

STREFA KULTURY

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie STREFA_K_PLAKAT_WWW_09-724x1024.jpg

Nasze stowarzyszenie wzięło udział  w projekcie „Zrób to z nami – Podkowiańskie Inicjatywy Lokalne” realizowanym przez CKiIO w ramach ogólnopolskiego programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”. Program jest finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Nasz projekt to „Strefa kultury” wielopokoleniowe warsztaty z mapą i makietą terenu przy ul. Świerkowej 1. Zainspirował nas zapis w przygotowanej aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna 2020”, gdzie teren przy ul. Świerkowej 1 – jest oznaczony jako „miejsce wymagające poprawy ładu przestrzennego”. Planowane warsztaty mają na celu wypracowanie koncepcji urządzenia tego terenu dla celów kulturalno-rekreacyjnych. Tak aby STREFA KULTURY swoją nową przestrzenią poprawiała samopoczucie, integrowała mieszkańców i zachęcała ich do aktywności kulturalnej i fizycznej. Efektem warsztatów będzie makieta terenu, na której zostanie zaprezentowany efekt wspólnej pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

STREFA KULTURY –  warsztaty kulturalnego „liftingu” terenu dawnego MOKu 

– warsztaty dla mieszkańców poświęcone pomysłom na adaptację przestrzeni publicznej przy ul. Świerkowej 1 dla realizacji potrzeb kulturalno-rekreacyjnych wielopokoleniowej społeczności Podkowian.

2 października 2021 sobota

10.00 – 14.00 warsztaty kulturalnego „liftingu”

Spotykamy się przy ul. Świerkowej 1

Wspólna inwentaryzacja terenu; identyfikacja użytkowników, potrzeb i możliwości; wizualizacja wariantów na mapie i poznanie makiety terenu.
Prowadzący: socjolożka Iwona Ciećwierz i arch. Dariusz Śmiechowski

3 października 2021 niedziela

10.00 – 14.00 cd warsztatów „liftingowych”

Spotykamy się przy ul. Świerkowej 1

Wypracowanie wspólnej koncepcji „liftingu” i przeniesienie jej na makietę
Prowadzący: socjolożka Iwona Ciećwierz i arch. Dariusz Śmiechowski

10 października 2021 sobota

16.00 – sala kinowa ul. Świerkowa 1

Prezentacja makiety – „Teren MOKu po liftingu”

Organizator: Stowarzyszenie „Związek Podkowian”

Wstęp wolny
Liczba miejsc ograniczona

Zainteresowanych prosimy o kontakt: stowarzyszenie.zp@gmail.com

—————————————————————————————

Relacja fotograficzna ze spektaklu poświęconego Bułatowi Okudżawie Wydobyte z pamięci

11 września 2021 o godz. 18:00 w Pałacyku-Kasyno

Autorzy zdjęć: Anna Jaroszewicz  i Wojciech Kopacewicz

——————————————————————————————

W 10.rocznicę pierwszego spektaklu Nieformalnej Grupy  ‘Między Słowami’ ponownie spotkamy się z publicznością w Pałacyku Kasyno.

    To we wrześniu 2011 zaprezentowaliśmy tam program poetycko-muzyczny zatytułowany ‘Przeciw temu Czasowi’ – sonety Williama Szekspira i pieśni Johna Dowlanda. Rozpoczynaliśmy z towarzyszeniem Chóru ‘Pośrodku Żywota’. Chór  poprowadził pan Leszek Kubiak a całość reżyserował wówczas prof. Michał Bogusławski.

Hasłem ówczesnych Europejskich Dni Dziedzictwa były KAMIENIE MILOWE.  Twórczość Szekspira z pewnością zasługiwała na takie określenie!

    W czasie tych 10 lat uczestnicy naszych działań kulturalno-edukacyjnych zgłębiali nie tylko tajniki sztuki aktorskiej – co oczywiste, ale również wiedzę o teatrze. W minionym czasie pokazaliśmy bowiem np.

– jako klasyczny utwór teatralny – jednoaktówki Fredry,

– komedię de l’arte  ‘Podkowianin Aktorem’ wg PARAD Jana Potockiego

ale również widowisko plenerowe, historyczne,

– Pieśń o Rolandzie ( XIwieczny epos rycerski przełożony przez Tadeusza Żeleńskiego-Boya),

wielokrotnie nasze spektakle zamieniały się w plan filmowy ale były też

– spektakle multimedialne – Ostatni Tren wg jednoaktówki Mariana Hemara.

Sławiliśmy dawne obyczaje

NIECHŻE POTOMNOŚĆ, czy OBYCZAJNIE NIEOBYCZAJNIE

– deklamowaliśmy ukochanych – WALIGÓRA

– ale też noblistów – np. w zaduszkowym programie Przychodzimy, odchodzimy…

    Niezmiernie rzadko korzystaliśmy z gotowych tekstów dramatycznych. Regułą jest, w  naszym zespole, praca własna – w tym oryginalne własne scenariusze, lub adaptacje wielkiej literatury.

Aby sprostać standardom stowarzyszenia Związek Podkowian i  zachęcić ukryte wśród nas, drzemiące talenty, w ubiegłym roku zaprosiliśmy chętnych  na wakacyjne ‘warsztaty scenopisania’…

I tak to trwa.

A teraz – kolejny w cyklu LEGENDY NASZEJ MŁODOŚCI (- zapoczątkowanym jeszcze w czasach ‘utw’ )  program słowno-muzyczny przypominający tego, który wywarł niezatarty wpływ  na nasze gusta – czyli smaki.

To nasze, po jego pobycie na tej Ziemi, dziedzictwo. 

I tak, ponownie, nasz program wpisuje się w hasła Europejskich Dni Dziedzictwa.

Smaki Dziedzictwa!

Zapraszamy 11 września 2021 o godz. 18:00 do Pałacyku-Kasyno


——————————————————————————————


Z wielkim smutkiem żegnamy

Danutę Szewczyk

Dobrego ducha Podkowy Leśnej, członka Związku Podkowian

Odeszła od nas 2 marca 2021 roku.

Była człowiekiem wielkiego serca i rozumu, zawsze otwarta na świat i niebywale tolerancyjna, zainteresowana i zatroskana o drugą osobę, otoczona szerokim kręgiem przyjaciół i znajomych.

Związana  z Podkową od ponad pół wieku, stworzyła dom pełen ciepła, bezpieczeństwa i pokoju w pięknym, zielonym i pełnym kwiatów ogrodzie.

Była nieodłączną częścią kulturalnego życia naszego miasta, uczestnikiem Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” , Klubu Ogrodowego, aktorem podkowiańskich teatrów amatorskich (niezapomniana rola Aurelii w Wariatce z Chaillot Jeana Giraudoux), autorką wierszy dla dzieci.

Spojrzenie na Jej miejsce na ziemi, Podkowę Leśną zawarte jest w czterowierszu Jej autorstwa:

Hej Panie, Panowie, przyznajcie to sami,

że Leśna Podkowa najmilsza na świecie.

Tu zieleń i cisza, i zapach igliwia,

Tu dobrze nam zimą i w lecie.

Było zaszczytem zaliczać się do grona Jej przyjaciół.

Zdjęcia: Krzysztof Jaworski,  realizacja: Ewa Golis.  Fragment Benefisu Danuty Szewczyk w MBP w 2019r.


———————————