O nas

Witamy na stronie Związku Podkowian!

Jesteśmy organizacją pozarządową działajacą od 2000 roku, której członkami są mieszkańcy Podkowy Leśnej oraz sympatycy naszego miasta-ogrodu. Główne cele naszej działalności obejmują (wg wyciągu ze statutu stowarzyszenia rozdz. 2 § 8):

  • Propagowanie idei samorządności w życiu społecznym i gospodarczym.
  • Dbanie o zachowanie tożsamości historycznej i kulturowej Podkowy Leśnej.
  • Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej.
  • Wspieranie działań proekologicznych oraz prospołecznych.
  • Wspieranie inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo w mieście.
  • Propagowanie sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacji.

Nasz cele realizujemy m.in. poprzez: Organizowanie i współorganizowanie działalności sportowej, spotkań, odczytów i koncertów – mających na celu propagowanie zadań określonych statutem, prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracę z innymi organizacjami .

Związek Podkowian od 2000 roku zrzesza obywateli Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

W ciągu tych 18 lat wiele razy braliśmy aktywny udział w działaniach na rzecz naszego miasta.

Poprzez działania na rzecz środowiska chcemy pobudzać obieg informacji i opinii lokalnej, a także podtrzymywać dobre relacje pomiędzy mieszkańcami, stowarzyszeniami i środowiskami lokalnymi, instytucjami i władzami samorządowymi.

Naszym założeniem nadrzędnym jest to, że jedynie w atmosferze dobrej współpracy i porozumienia pojawią się nowe, lepsze pomysły na Podkowę Leśną oraz to, że wspólnie można je realizować.

W tej chwili Związek Podkowian liczy 34 członków.

Jesteśmy aktywnym beneficjentem wielu programów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Z powodzeniem realizujemy projekty edukacyjne oraz kulturalne samodzielnie jak i we współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

To my zainicjowaliśmy powstanie Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Podkowie Leśnej.

Mamy nadzieję, że informacje na tej stronie są szczególnie interesujące dla wszystkich aktywnych sympatyków oraz mieszkańców Podkowy Leśnej.

Zapraszamy do Nas

 

Dwadzieścia lat stowarzyszenia „Związek Podkowian

Nasza historia zaczyna się w 2000 roku, kiedy to wspólnie z mieszkańcami, podkowiańskimi organizacjami społecznymi oraz niektórymi radnymi wstrzymaliśmy realizację decyzji Zarządu Miasta dotyczącą sprzedaży Pałacyku Kasyno i współorganizowania tam działającego dziś Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Naszą misją, od samego początku było uczestnictwo w budowaniu aktywnego oraz pozytywnego środowiska dla wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej oraz jej sympatyków. Nieodzownym elementem działalności stowarzyszenia od początku jest współpraca i otwartość.

W 2002 roku zaangażowaliśmy się w wybory samorządowe. Członkowie naszego stowarzyszenia weszli do Rady Miasta i wspólnie z mieszkańcami brali udział w opracowaniu pierwszej „Strategii zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu na lata 2006-2016”.

W 2005 roku odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Otwarte Ogrody. Festiwal ten, na stałe już wpisany w tożsamość naszego miasta ogrodu, współtworzyliśmy od samego początku razem z mieszkańcami i naszym samorządem. Od samego początku braliśmy w nim czynny udział – swoje ogrody otworzyło wówczas wielu członków naszego stowarzyszenia.

Z naszej inicjatywy w 2006 roku zostało podpisane porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, na podstawie którego powstał Uniwersytet Otwarty „Pokolenia” wspierany przez podkowiański samorząd, skierowany do wszystkich Podkowian – bez względu na wiek lub wykształcenie. Przez pięć lat wspólnie ze słuchaczami tworzyliśmy program wykładów i różnorodne dodatkowe działania kulturalno-artystyczne, zgodnie z ideą, że człowiek uczy się przez całe życie. W 2011 roku Uniwersytet wszedł na stałe do programu edukacyjno-kulturalnego CKiIO.

Przez dziesięć lat, między 2004 a 2014 rokiem moderowaliśmy z udziałem ekspertów debaty publiczne na tematy ważne dla społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Wolność wypowiedzi jest dla nas szczególnie ważna, dostęp do debat mieli zarówno przedstawiciele samorządu jak i wszyscy mieszkańcy. W 2017 roku zorganizowaliśmy pierwszą w Podkowie Leśnej debatę w stylu oksfordzkim, w której głos zabrali ówcześni gimnazjaliści. Jako Związek Podkowian uważamy bowiem, że niezwykle ważne w publicznej debacie jest to, by dać głos również młodym obywatelom, by merytorycznie i zwięźle umieli w przyszłości bronić swoich racji.

W ciągu dwudziestu lat naszej działalności zrealizowaliśmy cykle warsztatów z zakresu architektury, filmu dokumentalnego, profilaktyki zdrowotnej, ochrony przyrody. W latach 2009-2010 prowadziliśmy międzynarodowy projekt „Ucz się jak żyć z pasją” finansowany z europejskiego programu „Grundtvig”.

Przygotowaliśmy szereg wystaw i publikacji poświęconych Podkowie. Zarówno przy realizacji warsztatów jak i wystaw współpracowaliśmy z podkowiańskimi szkołami, biblioteką i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Jeśli chodzi o inne nasze działania, to w latach 2010-2013 wydawaliśmy podkowiański magazyn informacji i myśli „Homo Sapiens podkoviensis”. Od dziesięciu również lat – z powodzeniem i dużą satysfakcją – wspieramy organizacyjnie i finansowo Nieformalną Grupę Teatralną „Między słowami”.

Nasze Stowarzyszenie, będąc organizacją pozarządową realizuje swoje działania przede wszystkim dzięki środkom finansowym pozyskiwanym w konkursach organizowanych dla takich organizacji, między innymi w ramach programów „Działaj Lokalnie”, ASOS, Lider oraz grantów samorządu lokalnego. Jednak środki finansowe to nie wszystko. Nie bylibyśmy w stanie realizować naszych projektów, gdyby nie bezinteresowne zaangażowanie merytoryczne, organizacyjne i finansowe naszych członków, przyjaciół i sponsorów, bowiem nasze stowarzyszenie nie ma pracowników etatowych.  

Przez dwadzieścia lat staramy się aby Podkowa była miejscem przyjaznym i otwartym, miejscem gdzie można spokojnie i rzeczowo dyskutować, życzliwie współpracować, realizować swoje zainteresowania oraz pasje w oparciu o harmonijny kontakt z przyrodą i twórcze relacje z sąsiadami. Nasza działalność został doceniona nie tylko przez naszych współmieszkańców: w zeszłym roku z okazji jubileuszu naszej aktywności dotrzymaliśmy statuetkę Żurawie Powiatu Grodziskiego.

Działalność naszego Stowarzyszenia trwa, zgodnie z ideą Otwartej, Przyjaznej, Tolerancyjnej, Zielonej i Demokratycznej Podkowy Leśnej.

Podkowa Leśna, wrzesień 2021