Źródła finansowania

1) Samorząd lokalny (Konkursy dla organizacji pozarządowych)

2) Program Działaj Lokalnie via Europa i My

3) LGD Zielone Sąsiedztwo

4) Program UE Grundtvig

5) Fundacja Uniwersytetu Jagiellońskiego

6) British Counsil

7) Ministerstwo Kultury

8) Samorząd mazowiecki

9) Fundacja Inicjatyw Twórczych ę

10) MPPiSS program ASOS

11) Darowizny od firm i prywatnych osób (członków stowarzyszenia, mieszkańców Podkowy, BSBR i firm współpracujących ze Związkiem)

12) Składki członkowskie

Dodaj komentarz