Zarząd

Zarząd:
Przewodnicząca – Ewa Domaradzka
Wiceprzewodniczący -Krzysztof Cichowski
Skarbnik – Teresa Beata Tarłowska
Sekretarz – Barbara Podogrodzka
Członek – Andrzej Glegolski

Komisja Rewizyjna:
Regina Gryżewska
Anna Łukasiewicz
Stanisława Syller

Kontakt:

stowarzyszenie.zp@gmail.com

Dodaj komentarz