Działania społeczno-obywatelskie

Udział w budowaniu i aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju (2006/2013)

Organizowanie debat:
Park miejski (2005),
Kultura w PTO (2010),
Znaczenie komunikacji masowej na przykładzie kolejki WKD (2010),
Rowy melioracyjne (2011),
Uspokojenie ruchu (2011),
Pielęgnacja zieleni w mieście ogrodzie (2014)

Wystąpienia do władz samorządowych i wojewódzkich

Dodaj komentarz