Trochę historii

Praprzyczyną powstania „Związku Podkowian” była decyzja z 1999 roku podjęta przez Zarząd Gminy i potwierdzona uchwałą Rady Miasta, dotycząca sprzedaży budynku Pałacyku-Kasyna razem z dwuhektarową działką wydzieloną z naruszeniem prawa z Parku Miejskiego. Związek, który wtedy powstał udaremnił sprzedaż działając wspólnie z TPMOPL, Ligą Ochrony Przyrody i częścią radnych (występując w sądzie, publikując opinie w prasie, organizując plebiscyt wśród mieszkańców). W roku 2002 stowarzyszenie zostało podmiotem wyborczym. W latach 2002-2014 kolejni burmistrzowie (Andrzej Kościelny i Małgorzata Stępień-Przygoda) realizowali z poparciem Związku Podkowian programy wyborcze oparte na poszanowaniu tradycji miasta-ogrodu;
1. zachowanie planu założycielskiego z 1925,
2. dbaniu o infrastrukturę edukacyjną (rozbudowa szkoły samorządowej 2008-2012) i kulturalną (ze środków unijnych wyremontowano Pałacyk (2005-2008), przeznaczając go na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich i w 2013 budynek byłego MOK-u),
3. włączanie obywateli w życie miasta (współpraca z ngo, partycypacyjne budowanie strategii rozwoju miasta, wspieranie inicjatywy Festiwalu Otwarte Ogrody, organizowanie Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA, organizowanie debat publicznych i in.)

Dodaj komentarz