DAWNIEJ

Podkowa Leśna została założona na terenach będących polami uprawnymi, łąkami i gdzieniegdzie także na poły bagiennymi, a otoczonymi lasami – niejako ułożonymi w podkowę (otwartą od strony północnej). Fotografia willi “Aida” została wykona najprawdopodobniej w latach 20. (lub wcześniej ?) XX wieku.
1.
Aida od str. ul. Żółwińskiej (Jana Pawła II)
Fotografia przedstawia elewacje wschodnią, której nie zasłaniały ówcześnie żadne drzewa od strony drogi “Brwinów- Żółwin”, potem przekształconej w ulicę o nazwie Żółwińska (obecnie ul. Jana Pawła II). Widoczny tu ganek “Aidy” został przeniesiony na elewację od strony ul. Lilpopa pod koniec lat 90. XX wieku. Widoczny w oddali (po lewej stronie “Aidy”) las, to tereny obecnej ulicy Sportowej. Zatem zadrzewienia terenów wszystkich dzisiejszych nieruchomości za “Aidą” (Iwaszkiewicza 9, 11, 13 itd.) są młodsze od naszego miasta – ogrodu Podkowa Leśna (zał. w 1925 roku).
Na prawo od “Aidy” widać drzewa rosnące wzdłuż ówczesnej drogi prowadzącej przez początek dzisiejszej ulicy Iwaszkiewicza, następnie skręcającej za “Aidą” w lewo, by poprzez tereny dzisiejszej nieruchomości “Iwaszkiewicza 9” i “Lilpopa 12 – 14” wejść w bieg dzisiejszej ulicy Kwiatowej. Widoczne na tej fotografii na prawo od “Aidy”, za drzewami, otwarte pola – ciągnęły się do Brwinowa.

Brak zalesień w środkowej części przyszłego miasta-ogrodu Podkowa Leśna potwierdzają dwie fotografie z wyraźnie widocznym dwupiętrowym budynkiem zbudowanym przy skrzyżowaniu ulic “Lotnicza” i “Główna” (ściślej – mającym adres: Lotnicza 6).
2.
Lotnicza 6 z willi Gayczaka
Fotografia, wykonana z piętra dawnego pałacyku myśliwskiego Lilpopów (potem zajmowanego przez inż. Gayczaka, dziś “Modrzewiowa 45”), pokazuje na pierwszym planie motocykle i samochody stojące przed kościołem św. Krzysztofa. Fotografia ta została wykonana po 1933 roku, bowiem budowę kościoła rozpoczęto wiosną tego roku. Jak widać – pojazdy te stoją na terenie już częściowo urządzonym wokół kościoła (brak jeszcze, istniejących do dziś, pergoli). Na lewo od pojazdów widać stojący do dziś przy zbiegu ulic Akacjowej i Żółwińskiej (obecnie Jana Pawła II) budynek stacji transformatorowej. Niezbyt widoczne są na tej fotografii, oczywiście wtedy jeszcze nie utwardzone, ulice “Akacjowa” i “Lotnicza”. Nieco wyraźniej widać pomiędzy nimi jasny zarys nasypu nasypu kolejki EKD. Obecny budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna jest już poza kadrem na prawo. W oddali widać zarośla (krzewy) rosnące wzdłuż naturalnego cieku wodnego, któremu na tym polu, w latach 20-ych, częściowo zmieniono bieg (odsunięto miejscami kilkaset metrów na wschód), tworząc zeń rów melioracyjny nr RS 11/19 (to ten m.in. wzdłuż Jaworowej, obok cmentarza itd.).

Inna fotografia z widocznym budynkiem przy ul. Lotniczej 6 – wykonana została zza budynku stacji EKD “Podkowa Leśna Główna”. Zatem wykonana została z miejsca, gdzie teraz jest ogródek kawiarni “Wu-Cafe”. Widoczny w głębi las – to tereny zwane do dziś “Borki”.
3.Lotnicza 6 ze st. EKD P.L.Główna
/KC/

Fotografie:
1.Foto “Aida od str. ul. Żółwińskiej …” – publikowana m.in. na str. 24 książki Małgorzaty Wittels pt. “Drugi album z Podkową” wyd. w 2000 roku Tow. Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, ISBN 83-909244-4-7
2.Foto “Lotnicza 6 z willi Gayczaka” – publikowana m.in. na str. 118 książki Jerzego Kasprzyckiego i Jerzego S. Majewskiego pt. “Korzenie miasta”, wyd. w 2004 roku przez Ag. Wydawn. Fundacji Wspierania Kultury, ISBN 83-85584-84-6
3.fFoto “Lotnicza 6 ze st. EKD …” – publikowana m.in. na str. 105 książki Bogdana Wróblewskiego pt. “Podkowa Leśna Miasto-Ogród do 1939 roku”, wyd. w 1995 roku przez Tow. Przyjaciół Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna przy udziale Wydawn. “Aula”, ISBN 83-85275-27-4