DZIŚ

Zdrowa-Sosnowa-Podkowa Leśna

-przywróćmy sosnę w Podkowie Leśnej

Szkic Projektu zastępowania wytypowanego starodrzewu młodymi nasadzeniami sosny 2014–2017; powstał na podstawie idei przedstawionej przez leśnika,pana CEZAREGO PIOTRKOWICZA w czasie debaty w dniu 5 kwietnia 2014 pt ZIELEŃ W MIEŚCIE OGRODZIE PODKOWIE LEŚNEJ zorganizowanej pod patronatem burmistrza miasta przez Związek Podkowian