Przydatne dokumenty

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
-Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich w parku zabytkowym, albo przy innym rodzaju zieleni zabytkowej
strona 1
strona 2

-Formularz wycięcia drzewa na działce < << do pobrania >>