Aktualności

PODKOWIANIN AKTOREM, 10 grudnia (sobota) 2016, godz.18.00

Plakat_PARADY_WWW

Podkowiańska Nieformalna Grupa Teatralna MIĘDZY SŁOWAMI jest zespołem złożonym z uzdolnionych aktorsko dojrzałych mieszkańców, amatorów, którzy pracując pod kierunkiem profesjonalistów oraz, co do zasady, we współpracy z muzykami, prezentują na lokalnej scenie zarówno programy poetycko-muzyczne, jak i sztuki teatralne. Założeniem programowym grupy jest prezentacja utworów zarówno polskich, jak i obcych, wybitnych lecz mało spopularyzowanych, czy też nieco zapomnianych.

Wymiar kulturalno-edukacyjny naszych działań obecnie poszerzamy o tekst dotyczący sfery społecznej. Najbliższa premiera to współczesny dramat na temat przemocy, również przemocy domowej. Celem naszego spektaklu jest poruszenie emocji widzów i uświadomienie, że przemoc to nie tylko jawna przemoc fizyczna, ale to również, zdecydowanie częściej występująca, a często nieuświadomiona, przemoc psychiczna, polegająca na silnej potrzebie dominacji, na tłamszeniu i lekceważenie potrzeb, zainteresowań i uczuć człowieka żyjącego z nami lub obok nas. Zadaniem spektaklu jest uczulić widzów, mieszkańców Podkowy na zjawisko wszechobecne, a tak chętnie niedostrzegane. Przedstawienie nasze ma również zachęcić widzów do autorefleksji i zadania sobie pytania, czy może i nas dotyka przemoc psychiczna, a może sami, bezwiednie, stosujemy przemoc psychiczną w stosunku do innych.

W realizacji tego projektu Grupa Teatralna MIEDZY SŁOWAMI współpracuje z Grupą Twórczą SCENA 22 i podkowiańskim Centrum Kultury.

Projekt został objęty patronatem przez Fundację FEMINOTEKA.

Zapraszamy

plakat+S.O.S+nr+22+(19.09.16)
________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Związek Podkowian zaprasza uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych i licealnych na cykl zajęć warsztatowych poświęconych projektowaniu, budowaniu i kształtowaniu przestrzeni.

Warsztaty będą się odbywać w soboty w trzech Podkowiańskich szkołach:
- w Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20,
- w szkole podstawowej im. św. Teresy przy ul. Modrzewiowej 41 oraz
- w Podkowiańskim Liceum nr 60 przy ul. Wiewiórek 2/4.

Uczestnikami zajęć będą uczniowie tych szkół a także nauczyciele zainteresowani wdrażaniem elementów edukacji architektonicznej na swoich lekcjach.

Prowadzący
Warsztaty prowadzić będą doświadczeni edukatorzy, którzy profesjonalnie zajmują się edukacją kulturalną i animacją kultury. Wspólnie z nimi zajęcia poprowadzą pedagodzy z podkowiańskich szkół.

Terminy
Soboty 8, 15, 22 października, godz. 10-13: w Zespole Szkół Samorządowych oraz w szkole podstawowej im. Św. Teresy
Soboty 1, 15, 29 października, godz. 10-13: Podkowiańskie Liceum nr 60
Podsumowanie i publiczna dyskusja: 5 lub 6 listopada, CKiO

Miejsca i tematy
Zespół Szkół Samorządowych, ul. Jana Pawła II 20 – Lekcja budowania

Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku szkoły. Uczniowie gimnazjum wspólnie z uczniami klas podstawowych stworzą koncepcję zagospodarowania jednego z dziedzińców przy szkole na potrzeby „klasy plenerowej”. Opracują szkice i zbudują modele w wybranej skali, na podstawie których w przyszłości będzie można stopniowo realizować projekt.
Prowadzenie warsztatów: arch. Dariusz Śmiechowski oraz Katarzyna Królak i Grzegorz Bolek

Szkoła podstawowa im. Św. Teresy – Dom i miasto
Uczniowie będą się zastanawiać, czym jest dom, jaką może mieć wielkość i aranżację w zależności od potrzeb mieszkańców, z czego może być zbudowany, jak wybrać dobre miejsce na jego budowę. Celem warsztatów jest opracowanie projektu domu, przydomowej altany lub budynku gospodarczego nawiązującego do istniejącej zabudowy w Podkowie Leśnej i w odniesieniu do zabudowy istniejącej na wybranej działce lub w jej najbliższej okolicy.
Prowadzenie warsztatów: Barbara Domaradzka oraz Anna Kasperkiewicz

Podkowiańskie Liceum nr 60 – Gra w miasto
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak kształtowane były miasta w różnych częściach świata na przestrzeni dziejów, jakie są główne elementy kompozycji urbanistycznej i najważniejsze cechy miejskiej przestrzeni, a także jakie informacje zawierają podstawowe dokumenty planistyczne dla Podkowy Leśnej. Uczniowie przeprowadzą symulację, jak zmieniłaby się Podkowa Leśna, gdyby do tekstu obowiązującego planu miejscowego wprowadzono określone – ustalone w trakcie warsztatów – zmiany. Zbudują też szkicową makietę osiedla na 3000 mieszkańców.
Prowadzenie warsztatów: arch. kraj. Marta Tomasiak oraz Katarzyna Pierczyk, Ewa Śnieżek, Anna Cichocka

Rejestracja
Uczniów zainteresowanych udziałem w warsztatach w poszczególnych szkołach prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy stowarzyszenia: stowarzyszenie.zp@gmail.com, ewentualnie pod numerem telefonu 501 257 001.
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz numeru telefonu lub adresu mail. Warsztaty są bezpłatne, obowiązuje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona.

Witamy na stronie Związku Podkowian!

Jesteśmy organizacją pozarządową działajacą od 2000 roku, której członkami są mieszkańcy Podkowy Leśnej oraz sympatycy naszego miasta-ogrodu. Główne cele naszej działalności obejmują (wg wyciągu ze statutu stowarzyszenia rozdz. 2 § 8):

  • Propagowanie idei samorządności w życiu społecznym i gospodarczym.
  • Dbanie o zachowanie tożsamości historycznej i kulturowej Podkowy Leśnej.
  • Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej.
  • Wspieranie działań proekologicznych oraz prospołecznych.
  • Wspieranie inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo w mieście.
  • Propagowanie sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacji.

Nasz cele realizujemy m.in. poprzez: Organizowanie i współorganizowanie działalności sportowej, spotkań, odczytów i koncertów – mających na celu propagowanie zadań określonych statutem, prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracę z innymi organizacjami .

Związek Podkowian od 2000 roku zrzesza obywateli Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

W ciągu tych 14 lat wiele razy braliśmy aktywny udział w działaniach na rzecz naszego miasta.

Poprzez działania na rzecz środowiska chcemy pobudzać obieg informacji i opinii lokalnej, a także podtrzymywać dobre relacje pomiędzy mieszkańcami, stowarzyszeniami i środowiskami lokalnymi, instytucjami i władzami samorządowymi.

Naszym założeniem nadrzędnym jest to, że jedynie w atmosferze dobrej współpracy i porozumienia pojawią się nowe, lepsze pomysły na Podkowę Leśną oraz to,że wspólnie można je realizować.

W tej chwili Związek Podkowian liczy 30 członków.

Jesteśmy aktywnym beneficjentem wielu programów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Z powodzeniem realizujemy projekty edukacyjne oraz kulturalne samodzielnie jak i we współpracy

z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

To my zainicjowaliśmy powstanie Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Podkowie Leśnej.

Mamy nadzieję, że informacje na tej stronie są szczególnie interesujące dla wszystkich aktywnych sympatyków oraz mieszkańców Podkowy Leśnej.

Zapraszamy do Nas