AKTUALNOŚCI


————————————————————————————–

Zapraszamy do obejrzenia wideo ze spektaklu

—————————————————————————

Serdecznie zapraszamy w piątek 11 września 2020 roku o godz. 17.30 na ul. Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej Głównej na spotkanie z Rodziną Dzikiewiczów, organizowane przez Związek Podkowian i CKiIO przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Podkowy Leśnej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i XVI Festiwalu Otwarte Ogrody. Spotkanie to jest pierwszym w cyklu spotkań pt. DOMY MÓWIĄ wg pomysłu i scenariusza p.Barabary Walickiej.
Folder wystawy Irena Dzikiewicz

——————————————————
Spektakl „Zrzędnośc i Przekora” na XII. Festiwalu Otwarte Ogrody w Zalesiu Dolnym w ‚Kolonii Artystycznej’ w ogrodzie u pani Miry Walczykowskiej.

——————————————-

Z wielkim smutkiem żegnamy

Profesora Krzysztofa Domaradzkiego

architekta, urbanistę
mieszkańca Podkowy Leśnej
członka Związku Podkowian

Odszedł od nas 26 czerwca 2020

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, Krzysztofie. Zachowamy w pamięci Twoją życzliwość, zaangażowanie w sprawy miasta i niespotykaną odwagę nazywania rzeczy po imieniu. Zapamiętamy, z jak niezwykłą kulturą i klasą traktowałeś opinie innych, z jakim zainteresowaniem przysłuchiwałeś się dyskusjom o Podkowie Leśnej – a rozmowy o mieście można było prowadzić z Tobą bez końca. I tak wielu rozmów – spokojnych, refleksyjnych, wielowątkowych – nie zdążyliśmy przeprowadzić…
Zostajemy ze słowami, które przyświecały Twojemu myśleniu również o naszym Mieście-Ogrodzie:

„Typowa dla obecnych czasów łatwość przepływu informacji, a więc również idei i projektów, sprzyja uniformizacji rozwiązań przestrzennych i architektonicznych. Tym samym powstająca przestrzeń miejska traci związki z tradycją i tworzy formy bezosobowe, pozbawione cech indywidualnych lub też obce kulturowo i niezwiązane z charakterem miasta. Miasto przestaje być postrzegane jako zjawisko z dziedziny kultury, a wartości kulturowe w przestrzeni zaczynają być sprowadzane do ochrony tego, co pozostawiły po sobie ubiegłe stulecia”.

—————————————————–

15 czerwca 2020 w 30-lecie samorządu Miasta Ogrodu PODKOWA LEŚNA

Okrągła rocznica Ustawy o samorządzie lokalnym (1990) skłania do refleksji nad tym, co stało się z ideą i praktyką samorządów w trakcie minionych 30 lat, w epoce „III RP.”?
W szczególności – refleksji krytycznej nad tym, jak skutkował rozwój samorządu w naszym Mieście Ogrodzie i jak znajdujemy dzisiaj stan naszej samorządności?
W 30-lecie samorządu
Stowarzyszenie Związek Podkowian w roku 2020 obchodzi 20 lecie swego istnienia i działalności. Na ten temat opublikujemy niebawem szerszą wypowiedź poprzedniej Prezes naszego stowarzyszenia, Ewy Domaradzkiej.
————————————————————————

Realizację tegorocznych, zróżnicowanych tematycznie, projektów społecznych stowarzyszenia staramy się sfinansować, jak zawsze, z udziałem dotacji zewnętrznych.
Od nowego roku członkowie n/organizacji złożyli wnioski w czterech konkursach dla NGO; jednak ponad dwu-miesięczna przerwa – jaka nastąpiła w rozstrzyganiu konkursów (a nawet wręcz na ich zawieszeniu – jak np. w marcu Podkowie Leśnej) w zw. z sytuacją pandemii, spowodowała opóźnienia w ogłaszaniu wyników, konieczność rekonstrukcji harmonogramów realizacji w przypadku przyznanych dotacji etc.
Jednak już ruszamy, z dbałością o przestrzeganie zasad dystansu społecznego obowiązującego w dalszym ciągu w kraju, w miejscach publicznych.
Poniżej nasze zaproszenie do uczestnictwa w Warsztatach Scenopisania, które są częścią większego projektu zatytułowanego MIĘDZY POKOLENIAMI, MIĘDZY SŁOWAMI. Projekt jest realizowany ze współfinansowaniem przez MRPiPS, w ramach wieloletniego programu ASOS 2020. To już drugi raz stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków rządowych, przeznaczonych na realizację programów społecznych. (po raz pierwszy był to projekt dwu-letni, w latach 2012-2013). Zapraszamy chętnych.

————————————————-
STERFA PŁATNEGO PARKOWANIA W PODKOWIE LEŚNEJ
W związku z planem podjęcia na Sesji RM w dniu 28.05.2020 uchwały „W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz stawek opłat za parkowanie (…)”, Zarząd Stowarzyszenia Związek Podkowian po zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi na Sesję i wysłuchaniu wypowiedzi Burmistrza w dniu 27 maja 2020 roku uważa, że w tej sprawie jeszcze powinny się odbyć społeczne konsultacje, w których mogliby wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta. Wg informacji Pana Burmistrza konsultacje odbywały się już od 2015r i już był czas na zapoznanie się z problemem.
Postulowaliśmy pismem do Przewodniczącego Rady Miasta: zdjęcie tego punktu z programu sesji (28 maja 2020) i przeprowadzenie konsultacji społecznych w trybie określnym w Regulaminie określającym zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych. Nasz postulat nie został przyjęty przez Radę Miasta /Pan Przewodniczący Rady Miasta wstrzymał się od głosowania popierając tym nasze prawo do społecznej dyskusji/ i Uchwała została podjęta.
Treść uzasadnienia dla podjęcia ww uchwały, która znajduje się w materiałach dla Radnych, jest naszym zdaniem dyskusyjna i dalece niewystarczającą wobec tak poważnych zmian w organizacji naszego życia, m.in. dlatego, że:
a. Brak jest uzasadnienia ekonomicznego proponowanej inwestycji
b. Sprawy publicznych miejsc parkingowych są całkowicie nie uporządkowane, np. brak jest parkingu z prawdziwego zdarzenia na ulicy Lotniczej (gdzie jest Planowane SPP), na ulicy Miejskiej, na ulicy Świerkowej , Akacjowej i Świerkowej oraz przy stacji Podkowa Wschodnia i Zachodnia
c. Wprowadzenie SPP tylko w rejonie Podkowy Głównej w sposób automatyczny spowoduje parkowanie nieograniczone w okolicach stacji Podkowy Wschodniej i Zachodniej
Program wprowadzenia Systemu Płatnego Parkowania/SPP/ jest programem wieloletnim wymagającym konsultacji z mieszkańcami poszczególnych ulic, zabezpieczenia funduszy na ten cel a przede wszystkim zbudowania nowych miejsc parkingowych i konsultacji społecznych w sprawie metody pobierania opłat i ich egzekwowania/ aby nie obciążały zbytnio budżetu miasta/.

———————————————————————————————-

———————————————————————————————-
Podkowa bez Smogu

Zarząd naszego Stowarzyszenie z dużym zainteresowaniem zapoznał się z materiałami przygotowanymi przez Stowarzyszenie Podkowa bez Smogu dotyczącymi ograniczenie zanieczyszczenia powietrza trapiącego sezonowo miasto.
Mieszkańcy Podkowy Leśnej, zrzeszeni w grupie Podkowa bez Smogu, przygotowali projekty dwóch uchwał, których celem jest ograniczenie problemu zanieczyszczeń powietrza. Treść jednej z nich jest o tyle nietypowa, że zwraca uwagę przede wszystkim na zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania drewna, odbywającego się przede wszystkim w należących do mieszkańców kominkach. To właśnie one, zdaniem aktywistów Podkowy bez Smogu, w głównej mierze odpowiadają za problem z jakością powietrza w mieście. Stowarzyszenie Podkowa bez Smogu proponuje by w przypadku utrzymującego się wysokiego poziomu zanieczyszczeń, władze zabraniały palenia w kominkach przez 12 godzin.
(Więcej szczegółów na temat tej inicjatywy oraz tekst obydwu projektów uchwał można przeczytać na stronie Smoglab.)
Informacje tam przedstawione zmuszają do refleksji na temat źródeł uzyskiwania ciepła w naszych domach. Cieszy nas, że wśród mieszkańców Podkowy Leśnej są ludzie, którym zależy na podnoszeniu jakości życia w naszym mieście-ogrodzie.
Popieramy wszelkie działania edukacyjne w zakresie starań o czyste powietrze skierowane zarówno do dorosłych ale w szczególności do dzieci i młodzieży.
Natomiast w sprawie szczegółowych zapisów obu uchwał uważamy, że powinny być one wypracowane w trybie konsultacji społecznych – samorządu z mieszkańcami i organizacjami społecznymi. Byłoby to ważne narzędzie edukacyjne, zarówno w zakresie poszerzania wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza, informacji o obowiązujących przepisach lokalnych i ponadlokalnych jak i w zakresie budowania postaw obywatelskich.
——————————————————————————————-

Aleja Lipowa

Podkowiańska Aleja Lipowa liczy sobie ponad 130 lat. Jest o kilkadziesiąt lat wcześniejsza, niż projekt Miasta Ogrodu. Jest ona obiektem o znaczeniu historycznym z punktu widzenia jego krajobrazu zabytkowego. Wpisana do rejestru zabytków wraz z całą Podkową Leśną i jej drzewostanem jest ponadto Pomnikiem przyrody, chronionym prawnie.
O jej unikalnym charakterze przesądza to, że stanowi szlak trój-szpalerowy i dwu-traktowy nie spotykany nigdzie indziej. Jest to świadectwem wyobraźni Lilpopów jako właścicieli majątku Wilhelmów (ówczesnego osiedla domków „Stanisławów”) i zarazem rozmachu w kreowaniu przestrzeni.
Aleja Lipowa jest elementem konstruktywnym planu i znakiem rozpoznawczym krajobrazu Miasta Ogrodu. Stanowi ona uczęszczany trakt komunikacji pieszej i najbardziej ulubione miejsce spacerów. Ale także jest ozdobą krajobrazu i przedmiotem dumy jego mieszkańców. Zmiana charakteru tej alei, zagrożenie trwałości i niepowtarzalnej urody jej drzew byłoby próbą oszpecenia wyglądu i zniekształcenia unikalnej tradycji miejsca.

prof. Andrzej Tyszka

(ur. 1934) podkowianin i mieszkaniec Podkowy Leśnej od urodzenia, polski socjolog kultury, działacz opozycji w PRL, internowany w czasie stanu wojennego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu książek o kulturowym, społecznym, obywatelskim dziedzictwie Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, m.in. „Żyjąc wśród leśnych ogrodów”, emerytowany wykładowca akademicki, w tym także wykładowca słynnego Towarzystwa Kursów Naukowych, które na początku 1978 r. założyła grupa intelektualistów związanych z opozycją polityczną, uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
——————————————————————————————
Czy nasza Aleja Lipowa odchodzi ?

Aleja Lipowa jest charakterystycznym elementem krajobrazu i tożsamości przestrzennej Podkowy Leśnej i zawsze funkcjonowała jako miejsce spacerów przyjazne dla spacerów rodzinnych z dziećmi w wózkach, na rowerach i pieszych ze względu na swoją szerokość i rosnące stare drzewa.
Wykonany projekt całkowicie zmienia charakter zabytkowej przestrzeni publicznej jaką do tej pory stanowiła Al. Lipowa. Aleja ta zawsze funkcjonowała jako jednoprzestrzenny ciąg pieszo-rowerowy.
Projektowany podłużny podział na chodnik i ścieżkę rowerową uważam za wyjątkowo niekorzystny za względów krajobrazowych, funkcjonalnych i estetycznych.
Jednocześnie utwardzona i zniwelowana ścieżka rowerowa, będzie prowokowała do szybkiej jazdy, co przy wąskim chodniku będzie stwarzać niebezpieczeństwo kolizji.
Cały projekt ma charakter technicznego projektu drogowego, w którym problemy krajobrazu, charakteru i tradycji miejsca nie zostały uwzględnione.
Trzeba pamiętać, że Aleja Lipowa jest przede wszystkim ważną przestrzenią publiczną i powinna być traktowana bardziej jako projekt krajobrazowo-architektoniczny zachowujący zabytkowy charakter miejsca niż jako typowy projekt drogowy – co wymaga udziału architekta, architekta krajobrazu, dendrologa. Zespołu specjalistów, którzy mają doświadczenia w rewitalizacji tego typu przestrzeni publicznych.
Przedstawiony projekt to kolejna zmiana charakteru naszego miasta-ogrodu, która w arogancki sposób ingeruje w jego genius loci, który mimo trudnej historii udało się zachować przez ponad 90 lat.

dr hab. inż. arch. Krzysztof Domaradzki

(ur. 1945) – architekt i urbanista, mieszkaniec Podkowy Leśnej.
Autor zrealizowanych koncepcji przebudowy ulic Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Współautor wielu planów zagospodarowania przestrzennego w Warszawie i projektów osiedli w miejscowościach podwarszawskich. Adiunkt w Pracowni Urbanistyki Stosowanej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.W 2016 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie architektury, za wkład w promowanie problematyki tożsamości historycznej stolicy”

—————————————————————————