AKTUALNOŚCI

W sobotę 26 maja 2018 o godzinie 17.00 w sali lustrzanej Pałacyku-Kasyno odbędzie się jubileusz X-lecia amatorskiego ruchu teatralnego seniorów w Podkowie Leśnej

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie_26-05-2018_02
———————————————————————
Po raz trzeci zapraszamy na spektakl PRZYJDZIE WALEC, tym razem do Pruszkowa.
Plakat_MŁYNARSKI_25-05-2018
———————————————————————

Stowarzyszenie złożyło następujące wnioski w konkursach dla NGO:

- w starostwie pruszkowskim – na pokrycie kosztów spektaklu PRZYJDZIE WALEC w pięknej sali powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. Przyznano nam dofinansowanie w wys. 1800 PLN – tj pełną kwotę o jaką się ubiegaliśmy. Udział w przedstawieniu bierze cały zespół oraz uczniowie podkowiańskiej szkoły samorządowej. Reżyseria – Andrzej Precigs. Data spektaklu: 25 maja.

- w gminie Podkowa Leśna – na pokrycie kosztów nowego spektaklu zaplanowanego przez Grupę MIĘDZY SŁOWAMI – zatytułowanego ‘Piosenki Kazika’ – wg pomysłu Ewy Golis i Marty Magnuskiej – absolwentek Łódzkiej Szkoły Filmowej. Udział ma wziąć cały zespół MIĘDZY SŁOWAMI i ponadto pani reżyser będzie jeszcze zapraszała osoby śpiewające i muzyków. Zebranie organizacyjne – 16 czerwca br. Premiera przewidziana na listopad. Tym razem dofinansowanie wynosi nieco ponad 50% wnioskowanej kwoty. Szukamy więc środków dalej, aby móc zrealizować zamierzenie!

- oczekujemy jeszcze na rozstrzygnięcie o losach kolejnego wniosku – w konkursie dla NGO ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski. tematyka:
…. wspieranie samodzielności i aktywności osób starszych poprzez zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna…..

Grupa Nieformalna złożyła też wniosek w mini-konkursie grantowym w CKiIO.

————————————————————————-
15 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowych członków Zarządu.
Przewodniczaca – Barbara Podogrodzka
Wiceprzewodniczaca -Teresa Tarłowska;
Skarbnik – Zbigniew Jachimski;
Sekretarz – Katarzyna Królak
Członek – Andrzej Tyszka
Członek – Krzysztof Cichowski

———————————————–
Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze
pierwszy termin: niedziela, 15 kwietnia 2018 godz.10.15
drugi termin: niedziela, 15 kwietnia 2018 godz.10.30

ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna
(budynek MOK)

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
4. Informacja o dokonaniach stowarzyszenia w 2017-2018
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i sparawozdanie finansowe
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybory uzupełniające do Zarządu
8. Wolne wnioski
9. Przyjęcie uchwał
10. Podsumowanie i zakończenie obrad

Przewidywany czas spotkania – dwie godziny.

——————————————————————–
POŻEGNANIE

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 23 marca 2018 odeszła Zofia Broniek. getimage
Artystka, Człowiek Kultury, związana z podkowiańską społecznością tworzącą od lat 70. wspólnotę artystyczną i obywatelską. Była współtwórcą i redaktorem naczelnym Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego – czasopisma, które przez 22 lata rozsławiało Podkowę Leśną daleko poza jej granice. Kolejne numery można było znaleźć na półkach empików w całej Polsce. Ujmowały one czytelników zarówno niepowtarzalną formą graficzną na najwyższym poziomie artystycznym, jak i tekstami: ciekawymi, niezwykle starannie dobranymi do myśli przewodniej danego numeru. Nas szczególnie cieszyły te, w których Zosia dzieliła się swoimi opiniami i wrażeniami z podkowiańskich imprez kulturalnych: Otwartych Ogrodów, wernisaży malarskich, czy spektakli naszych amatorskich teatrów. Mieliśmy silne przekonanie, że mamy w Niej życzliwego obserwatora i przyjaciela. Będzie nam brakowało jej delikatnego uśmiechu i serdeczności, którą darzyła ludzi.

Przyjaciele ze Związku Podkowian

Zofia Broniek – Pochwała chwili
film nakręcony przez Podkowiańską Wideokronikę działającą przy Związku Podkowian.

———————————————-
14 marca 2018 TVP2 pokazała w programie „Pożyteczni.pl” działania naszej Grupy Teatralnej Między Słowami.

Bohaterami tego programu byli również:
UTW w Grodzisku Mazowieckim prowadzone przez stowarzyszenie EUROPA i MY
oraz U3W w Milanówku prowadzone przez stowarzyszenie U3W
Link do reportażu

———————————————————————————
W niedzielę 4 marca 2018 o godz. 17:00
odbyła się debata oksfordzka, w czasie której dyskutowano nad tezą:
„Organizacje obywatelskie nie są potrzebne mieszkańcom Podkowy Leśnej”
Debata była organizowana we współpracy z LGD Zielone Sąsiedztwo.
Opozycja
Zasady Debaty Oksfordzkiej ZwPodkowian

Więcej informacji w zakładce Debata oksfordzka

————————————————————-

W niedzielę 11 lutego 2018 Nieformalna Grupa Teatralna MIĘDZY SŁOWAMI ponownie zaprezentowała spektakl „Przyjdzie walec czyli rozprawa nad twórczością Wojciech Młynarskiego”.

IMG_1567

————————————————-

W niedzielę 14 stycznia 2018 godz.18.30 odbyło się Walne Zgromadzenie Zwiazku Podkowian.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania

4. Sprawozdanie za rok 2017

5. Zgłoszenie rezygnacji członków zarządu.

6. Dyskusja na temat dalszej działalności związku

7. Wolne wnioski

8. Przyjęcie uchwał

9. Podsumowanie i zakończenie obrad