Przeciw temu czasowi…

pic_001
Pierwszy spektakl Nieformalnej Grupy Teatralnej MIĘDZY SŁOWAMI zatytułowany Przeciw Temu Czasowi, który odbył się w Podkowie Leśnej we wrześniu 2011 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, zawierał wybrane sonety Wiliama Szekspira oraz pieśni Johna Dowlanda.
Aktorom towarzyszył podkowiański chór Towarzystwa Pieśni Dawnej Pośrodku Żywota.
Reżyserem przedstawienia był Michał Bogusławski.

Przeciw temu czasowi – program

Przeciw temu czasowi – plakat