dwadzieścia lat stowarzyszenia

Nasza historia zaczyna się w 2000 roku, kiedy to wspólnie z mieszkańcami, podkowiańskimi organizacjami społecznymi oraz niektórymi radnymi wstrzymaliśmy realizację decyzji Zarządu Miasta dotyczącą prywatyzacji Pałacyku Kasyno, w którym dzisiaj mieści się Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Misją stowarzyszenia, od samego początku było tworzenie aktywnego oraz pozytywnego środowiska dla wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej oraz jej sympatyków. Bardzo istotnym elementem naszej działalności – od momentu powstania – jest współpraca i otwartość.

W 2002 roku zaangażowaliśmy się w wybory samorządowe. Członkowie naszego stowarzyszenia weszli do Rady Miasta i wspólnie z mieszkańcami brali udział w opracowaniu pierwszej „Strategii zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu na lata 2006-2016”.

W 2005 roku odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Otwarte Ogrody. Festiwal ten, na stałe już wpisany w tożsamość naszego miasta ogrodu, współtworzyliśmy od samego początku razem z mieszkańcami i samorządem. Od samego początku braliśmy w nim czynny udział – swoje ogrody otworzyło wówczas wielu członków stowarzyszenia.

Z naszej inicjatywy w 2006 roku zostało podpisane porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, na podstawie którego powstał Uniwersytet Otwarty „Pokolenia” wspierany przez podkowiański samorząd. Przez pięć lat wspólnie ze słuchaczami tworzyliśmy program i różnorodne dodatkowe działania kulturalno-artystyczne, zgodnie z ideą, że człowiek uczy się przez całe życie. Od 2011 roku Uniwersytet wszedł na stałe do programu edukacyjno-kulturalnego CKiIO.

Przez dziesięć lat, między 2004 a 2014 rokiem moderowaliśmy z udziałem ekspertów debaty publiczne na tematy ważne dla społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Wolność wypowiedzi jest dla nas szczególnie ważna, dostęp do debat mieli zarówno przedstawiciele samorządu jak i wszyscy mieszkańcy. W 2017 roku zorganizowaliśmy pierwszą w Podkowie Leśnej debatę w stylu oksfordzkim, w której głos zabrali ówcześni gimnazjaliści. Jako Związek Podkowian uważamy bowiem, że niezwykle ważne w publicznej debacie jest to, by dać głos również młodym obywatelom, którzy merytorycznie i zwięźle będą umieli w przyszłości bronić swoich racji.

W ciągu dwudziestu lat naszej działalności zrealizowaliśmy cykle warsztatów z zakresu architektury, filmu dokumentalnego, profilaktyki zdrowotnej, ochrony przyrody. W latach 2009-2010 prowadziliśmy międzynarodowy projekt „Ucz się jak żyć z pasją” finansowany z europejskiego programu „Grundtvig”.

Przygotowaliśmy szereg wystaw i publikacji poświęconych Podkowie Leśnej. Zarówno przy realizacji warsztatów jak i wystaw współpracowaliśmy z podkowiańskimi szkołami, biblioteką i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Jeśli chodzi o inne działania stowarzyszenia, to w latach 2010-2013 wydawaliśmy podkowiański magazyn informacji i myśli „Homo Sapiens podkoviensis”. Od dziesięciu lat – z powodzeniem i dużą satysfakcją – wspieramy organizacyjnie i finansowo Nieformalną Grupę Teatralną „Między słowami”.

Nasze Stowarzyszenie, będąc organizacją pozarządową realizuje swoje działania przede wszystkim dzięki środkom finansowym pozyskiwanym w konkursach organizowanych dla organizacji pozarządowych w ramach programów „Działaj Lokalnie”, ASOS, Lider oraz samorząd lokalny. Jednak środki finansowe to nie wszystko. Nie bylibyśmy w stanie realizować naszych projektów, gdyby nie bezinteresowne zaangażowanie merytoryczne, organizacyjne i finansowe naszych członków, przyjaciół i sponsorów. Stowarzyszenie nie ma pracowników etatowych.

Przez dwadzieścia lat staramy się aby Podkowa była miejscem przyjaznym i otwartym, miejscem gdzie można spokojnie i rzeczowo dyskutować, życzliwie współpracować, realizować swoje zainteresowania oraz pasje w oparciu o harmonijny kontakt z przyrodą i twórcze relacje z sąsiadami. Działalność stowarzyszenia został doceniona na zewnątrz: w zeszłym roku z okazji jubileuszu naszych działań otrzymaliśmy statuetkę Żurawie Powiatu Grodziskiego.

Kontynuujemy działalność stowarzyszenia Związek Podkowian, zgodnie z ideą Otwartej, Przyjaznej, Tolerancyjnej, Zielonej i Demokratycznej Podkowy Leśnej.

Podkowa Leśna, wrzesień 2021