Ludzie stowarzyszenia

1) Założyciele (Zbigniew Pitułej, Teresa Piwnik, mec. Zygmunt Świrski, red. Wojciech Kubicki, ks. Leon Kantorski, Jerzy Klata, mec. Lech Dzikiewicz)

2) Andrzej Tyszka – socjolog kultury, mieszkaniec Podkowy, propagator idei miasta-ogrodu, autor książek i felietonów poświęconych Podkowie, współzałożyciel Uniwersytetu, inicjator i redaktor prowadzący Homo sapiens podkoviensis

3) Michał Bogusławski – filmowiec, dokumentalista, człowiek telewizji, autor dokumentalnego cyklu „Małe Ojczyzny”, współpracuje aktywnie ze ZP od 2006 roku, tworząc Zespół Pokowiańskiej Wideokroniki oraz reżyserując spektakle teatralne uniwersyteckiego zespołu teatralnego „Komu wiersz, komu piosenkę” oraz nieformalnej grupy teatralnej „Między słowami”

4) Beata Tarłowska – współzałożycielka Uniwersytetu, animatorka warsztatów śpiewaczych i teatralnych, inicjatorka, scenarzystka i organizatorka spektakli teatru uniwersyteckiego „Komu wiersz, komu piosenkę”, obecnie animuje nieformalną grupę teatralną „Między słowami”

5) Ania i Piotr Łukasiewiczowie – animatorzy malarstwa amatorskiego dostępnego dla wszystkich, otwierają swój ogród artystyczny z udziałem podkowiańskich artystów

6) Yaśmina i Zbyszek Jachimscy – animatorzy i realizatorzy Filharmonii Dziecięcej w Pałacyku, gospodarze ogródu poetycko muzycznego z udziałem podkowiańskich malarzy i Środowiskowego Domu Samopomocy z Podkowy, Zbyszek czołowy aktor podkowiańskich grup teatralnych, członkowie zespołu redakcyjnego Homo sapiens podkoviensis

7) Marzenna Grzymała – wokalistka jazzująca, kompozytorka, autorka piosenki o Podkowie, autorka oprawy muzycznej do uniwersyteckich spektakli teatralnych, w czasie Otwartych Ogrodów gościła znanych muzyków i wokalistów

8) Irena Kowalczyk – od lat prowadzi warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych oraz uczestniczy w Otwartych Ogrodach

9) Danusia Szewczyk – autorka wierszy dla dzieci, ”podkowiańska babcia” czytająca wiersze w czasie Filharmonii Dziecięcej, czołowa aktorka naszego uniwersyteckiego teatru i teatru Otwartego

10) Magdalena i Marek Engliszowie – autorzy „Foto-graficznego zielnika wg Jarosława Iwaszkiewicza”, Marek – główny grafik związku, redaktor graficzny Homo sapiens podkoviensis

11) Stefan Molęda – elektryk/energetyk, pasjonat historii rozwoju energetyki w Polsce, propagator/promotor Podkowy Leśnej jako ważnego miejsca na mapie

Dodaj komentarz