Zarząd

Zarząd:
Przewodnicząca – Barbara Podogrodzka
Wiceprzewodnicząca -Teresa Tarłowska
Skarbnik – Zbigniew Jachimski
Sekretarz – Katarzyna Królak
Członek – Andrzej Tyszka
Członek – Krzysztof Cichowski

Komisja Rewizyjna:
Anna Łukasiewicz
Ewa Domaradzka

Dodaj komentarz