Zarząd

Zarząd:
Przewodnicząca – Barbara Podogrodzka
Wiceprzewodniczący -Krzysztof Cichowski
Skarbnik – Teresa Beata Tarłowska
Sekretarz – Ewa Domaradzka
Członek – Andrzej Glegolski

Komisja Rewizyjna:
Anna Łukasiewicz
Andrzej Tyszka
Stanisława Syller

Dodaj komentarz