Zarząd

Zarząd:

Przewodnicząca – Ewa Domaradzka
Wiceprzewodnicząca – Anna Berenika Siwirska
Wiceprzewodniczący – Andrzej Klimczyk 
Skarbnik – Maria Racięcka
Sekretarz – Krzysztof Cichowski
Członek – Olgierd Jankowski-Lekszycki

Komisja Rewizyjna:
Zbigniew Jachimski
Maria Skarżyńska
Andrzej Glegolski

Kontakt:

stowarzyszenie.zp@gmail.com

Dodaj komentarz