2016

EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA
Cykl zajęć warsztatowych poświęconych projektowaniu, budowaniu i kształtowaniu przestrzeni dla uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w Podkowie Leśnej

Warsztaty odbyły 1,8,15,22,29 października 2016 się w trzech Podkowiańskich szkołach:
– w Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20,
– w szkole podstawowej im. św. Teresy przy ul. Modrzewiowej 41
– w Podkowiańskim Liceum nr 60 przy ul. Wiewiórek 2/4.
Podsumowanie i publiczna dyskusja: 6 listopada 2016, CKiO
Prowadzący
Warsztaty poprowadzili doświadczeni edukatorzy, którzy profesjonalnie zajmują się edukacją kulturalną i animacją kultury. Wspólnie z nimi zajęcia poprowadzą pedagodzy z podkowiańskich szkół.

Miejsca i tematy
Zespół Szkół Samorządowych, ul. Jana Pawła II 20 – Lekcja budowania

Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku szkoły. Uczniowie gimnazjum wspólnie z uczniami klas podstawowych stworzyli koncepcję zagospodarowania jednego z dziedzińców przy szkole na potrzeby „klasy plenerowej”. Opracowali szkice i zbududowali modele w wybranej skali, na podstawie których w przyszłości będzie można stopniowo realizować projekt.
Prowadzenie warsztatów: arch. Dariusz Śmiechowski oraz Katarzyna Królak i Grzegorz Bolek

Szkoła podstawowa im. Św. Teresy – Dom i miasto
Uczniowie zastanawiali sie, czym jest dom, jaką może mieć wielkość i aranżację w zależności od potrzeb mieszkańców, z czego może być zbudowany, jak wybrać dobre miejsce na jego budowę. Celem warsztatów było opracowanie projektu domu, przydomowej altany lub budynku gospodarczego nawiązującego do istniejącej zabudowy w Podkowie Leśnej i w odniesieniu do zabudowy istniejącej na wybranej działce lub w jej najbliższej okolicy.
Prowadzenie warsztatów: Barbara Domaradzka oraz Anna Kasperkiewicz

Podkowiańskie Liceum nr 60 – Gra w miasto
Uczestnicy warsztatów dowiedzeli się, jak kształtowane były miasta w różnych częściach świata na przestrzeni dziejów, jakie są główne elementy kompozycji urbanistycznej i najważniejsze cechy miejskiej przestrzeni, a także jakie informacje zawierają podstawowe dokumenty planistyczne dla Podkowy Leśnej. Uczniowie przeprowadzili symulację, jak zmieniłaby się Podkowa Leśna, gdyby do tekstu obowiązującego planu miejscowego wprowadzono określone – ustalone w trakcie warsztatów – zmiany. Zbududowali też szkicową makietę osiedla na 3000 mieszkańców.
Prowadzenie warsztatów: arch. kraj. Marta Tomasiak oraz Katarzyna Pierczyk, Ewa Śnieżek, Anna Cichocka

Dodaj komentarz