ZIELEŃ W PODKOWIE LEŚNEJ

Aida od str. ul. Żółwińskiej (Jana Pawła II)

Lotnicza 6 z willi Gayczaka

Lotnicza 6 ze st. EKD P.L.Główna

Podkowa Leśna została założona na terenach będących polami uprawnymi, łąkami i gdzieniegdzie także na poły bagiennymi, a otoczonymi lasami – niejako ułożonymi w podkowę (otwartą od strony północnej). Fotografia willi “Aida” została wykona najprawdopodobniej w latach 20. (lub wcześniej ?). Fotografia przedstawia elewacje wschodnią, której nie zasłaniały ówcześnie żadne drzewa od strony drogi “Brwinów- Żółwin”, potem przekształconej w ulicę o nazwie Żółwińska (obecnie ul. Jana Pawła II). Widoczny tu ganek “Aidy” został przeniesiony na elewację od strony ul. Lilpopa pod koniec lat 90. XX wieku. Widoczny w oddali (po lewej stronie “Aidy”) las, to tereny obecnej ulicy Sportowej. Zatem zadrzewienia terenów wszystkich dzisiejszych nieruchomości za “Aidą” (Iwaszkiewicza 9, 11, 13 itd.) są młodsze od naszego miasta – ogrodu Podkowa Leśna (zał. w 1925 roku).
Brak zalesień w środkowej części przyszłego miasta-ogrodu Podkowa Leśna potwierdzają dwie fotografie z wyraźnie widocznym dwupiętrowym budynkiem zbudowanym przy skrzyżowaniu ulic Lotnicza i główna (ściślej mającym adres: Lotnicza 6). Fotografia wykonana z pietra dawnego pałacyku myśliwskiego Lilpopów, (potem zajmowanego przez inż. Gayczaka, dziś “Modrzewiowa 45) pokazuje na pierwszym planie motocykle i samochody stojące przed kościołem św. Krzysztofa. Fotografia ta została wykonana po 1933 roku, bowiem budowę kościoła rozpoczęto wiosną tego roku i jak widać pojazdy te stoją już na terenie częściowo urządzonym wokół kościoła (brak jeszcze istniejących do dziś pergoli). Na lewo od pojazdów widać stojący do dziś przy zbiegu ulic Akacjowej i Żółwińskiej (obecnie Jana Pawła II) budynek stacji transformatorowej. Niezbyt widoczne są, oczywiście wtedy jeszcze nie utwardzone, ulice Akacjowa i Lotnicza, a pomiędzy nimi jasny zarys nasypu nasypu kolejki EKD. Obecny budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna jest już poza kadrem na prawo. W oddali widać zarośla (krzewy) rosnące wzdłuż naturalnego cieku wodnego, któremu na tym polu, w latach 20-ych, częściowo zmieniono bieg (odsunięto na wschód), tworząc zeń rów melioracyjny nr RS 11/19 (to ten m.in. wzdłuż Jaworowej, obok cmentarza itd.).
Inna fotografia z widocznym budynkiem przy ul. Lotniczej 6 – wykonana została zza budynku stacji EKD “Podkowa Leśna Główna”. Zatem wykonana została z miejsca, gdzie teraz jest ogródek kawiarni “Wu-Cafe”. Widoczny w głębi las – to tereny zwane do dziś “Borki”.
/K.C/