Wystawy

Przystanek Podkowa Leśna Literacka (2008) – wystawa poświęcona literatom, którzy mieszkali, bądź pisali o Podkowie Leśnej, w sumie powstało 27 plansz. Prof. Andrzej Tyszka prowadzi otwartą listę, na której znajduje się ponad 130 nazwisk (plansze są wykorzystane przez Bibliotekę Publiczną w Podkowie Leśnej)

Mapy – zbiór 14 map z opisem, obrazujących zmiany w układzie topograficznym terenów na których położona jest Podkowa Leśna od 1792 roku aż do współczesności

Antoni Jawornicki architekt urbanista (2011) – wystawa, folder, film poświęcony działalności zawodowej autora planu urbanistycznego Podkowy Leśnej (współpraca z Rodziną Jawornickiego, SARP-em), wystawa w SARP-ie promuje ją Maria Sołtys.

Niewielka kolejka, wielkich nadziei – folder i wystawa o ludziach i wydarzeniach związanych z powstaniem kolejki EKD/WKD (współpraca z WKD, projekt został włączony w interdyscyplinarny projekt realizowany przez CKiO)

10 lat Otwartych Ogrodów

Dodaj komentarz