Publikacje

Teatr i MY – 2018
Albumu prezentujacy dziesięć lat historii działań teatralnych podkowiańskich seniorów.
ALBUM X lat_OKLADKA
…”Friedrich Nietzsche w książce Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm napisał, że „tragedia narodziła się z ducha muzyki”, a „śpiew i muzyka były zasadą tragedii, nie jej ozdobą”.
Taką samą ścieżką podążały sprawy na naszym, powołanym w lutym 2006 uniwersytecie: od pierwszych wspólnych spotkań śpiewał uniwersytecki zespół wokalny, a od początku IV semestru (rok 2008) kilkuosobowa grupa słuchaczek spotykała się z Jerzym Lachem i Beatą Bierońską, instruktorami teatralnymi podkowiańskiego ośrodka kultury. Pierwsze miesiące pracy tej grupy zakończyły się wystawieniem na scenie przy Świerkowej Jasełek wg ks. Jana Twardowskiego. Ale prawdziwy początek teatralnej przygody twórców i słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Pokolenia przypadł na maj 2008.Słuchaczki przygotowały, w tajemnicy i z zaskoczenia, popołudnie poetycko-muzyczne zatytułowane Liryki Wisławy Szymborskiej z pięknymi piosenkami do tekstów Szymborskiej, z muzyką Marzenny Grzymały /…./…I tak to się zaczęło. Słuchaczy chętnych do przygotowania następnych programów nie brakowało, ale za najważniejsze uważaliśmy te spotkania, które prezentowały twórczość własną słuchaczy, a takich było w okresie 2008–2011 trzy. Cykl nazwaliśmy Szuflada”….

ZIELNIK_01

Zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza – 2013

Celem projektu była promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez prezentację i wykorzystanie w sposób niekonwencjonalny twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Z wybranych utworów Iwaszkiewicza powstał album, w którym fragmenty dotyczące opisów przyrody są zilustrowane zdjęciami i opisami botanicznymi. Projekt zrealizowany został ze środków PROW 2007-2013 Leader za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo.

„Homo sapiens” – biuletyn Związku Podkowian

Prawdopodobnie każdy mieszkaniec Podkowy Leśnej przynajmniej raz miał możliwość czytania naszego podkowiańskiego magazynu informacji i myśli – wydaliśmy 11 numerów w latach 2010 – 2013

unnamed

Broszura Miasta – jak – Ogrody XXI wieku – 2013

Kasyno Obywatelskie – 2013

Niewielka Kolejka wielkich idei – 2011

Tradycja polskich miast ogrodów – 2010 (wersja polsko-angielska)

Antoni Jawornicki architekt urbanista – 2009

Album Festiwal Otwarte Ogrody – 2007

Folder z okazji 80 urodzin miasta – 2005