O nas

Witamy na stronie Związku Podkowian!

Jesteśmy organizacją pozarządową działajacą od 2000 roku, której członkami są mieszkańcy Podkowy Leśnej oraz sympatycy naszego miasta-ogrodu. Główne cele naszej działalności obejmują (wg wyciągu ze statutu stowarzyszenia rozdz. 2 § 8):

  • Propagowanie idei samorządności w życiu społecznym i gospodarczym.
  • Dbanie o zachowanie tożsamości historycznej i kulturowej Podkowy Leśnej.
  • Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej.
  • Wspieranie działań proekologicznych oraz prospołecznych.
  • Wspieranie inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo w mieście.
  • Propagowanie sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacji.

Nasz cele realizujemy m.in. poprzez: Organizowanie i współorganizowanie działalności sportowej, spotkań, odczytów i koncertów – mających na celu propagowanie zadań określonych statutem, prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracę z innymi organizacjami .

Związek Podkowian od 2000 roku zrzesza obywateli Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

W ciągu tych 18 lat wiele razy braliśmy aktywny udział w działaniach na rzecz naszego miasta.

Poprzez działania na rzecz środowiska chcemy pobudzać obieg informacji i opinii lokalnej, a także podtrzymywać dobre relacje pomiędzy mieszkańcami, stowarzyszeniami i środowiskami lokalnymi, instytucjami i władzami samorządowymi.

Naszym założeniem nadrzędnym jest to, że jedynie w atmosferze dobrej współpracy i porozumienia pojawią się nowe, lepsze pomysły na Podkowę Leśną oraz to, że wspólnie można je realizować.

W tej chwili Związek Podkowian liczy 34 członków.

Jesteśmy aktywnym beneficjentem wielu programów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Z powodzeniem realizujemy projekty edukacyjne oraz kulturalne samodzielnie jak i we współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

To my zainicjowaliśmy powstanie Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Podkowie Leśnej.

Mamy nadzieję, że informacje na tej stronie są szczególnie interesujące dla wszystkich aktywnych sympatyków oraz mieszkańców Podkowy Leśnej.

Zapraszamy do Nas

[wpgmza id=”1″]

 

Dwadzieścia lat stowarzyszenia „Związek Podkowian

Nasza historia zaczyna się w 2000 roku, kiedy to wspólnie z mieszkańcami, podkowiańskimi organizacjami społecznymi oraz niektórymi radnymi wstrzymaliśmy realizację decyzji Zarządu Miasta dotyczącą sprzedaży Pałacyku Kasyno i współorganizowania tam działającego dziś Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Naszą misją, od samego początku było uczestnictwo w budowaniu aktywnego oraz pozytywnego środowiska dla wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej oraz jej sympatyków. Nieodzownym elementem działalności stowarzyszenia od początku jest współpraca i otwartość.

W 2002 roku zaangażowaliśmy się w wybory samorządowe. Członkowie naszego stowarzyszenia weszli do Rady Miasta i wspólnie z mieszkańcami brali udział w opracowaniu pierwszej „Strategii zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu na lata 2006-2016”.

W 2005 roku odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Otwarte Ogrody. Festiwal ten, na stałe już wpisany w tożsamość naszego miasta ogrodu, współtworzyliśmy od samego początku razem z mieszkańcami i naszym samorządem. Od samego początku braliśmy w nim czynny udział – swoje ogrody otworzyło wówczas wielu członków naszego stowarzyszenia.

Z naszej inicjatywy w 2006 roku zostało podpisane porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, na podstawie którego powstał Uniwersytet Otwarty „Pokolenia” wspierany przez podkowiański samorząd, skierowany do wszystkich Podkowian – bez względu na wiek lub wykształcenie. Przez pięć lat wspólnie ze słuchaczami tworzyliśmy program wykładów i różnorodne dodatkowe działania kulturalno-artystyczne, zgodnie z ideą, że człowiek uczy się przez całe życie. W 2011 roku Uniwersytet wszedł na stałe do programu edukacyjno-kulturalnego CKiIO.

Przez dziesięć lat, między 2004 a 2014 rokiem moderowaliśmy z udziałem ekspertów debaty publiczne na tematy ważne dla społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Wolność wypowiedzi jest dla nas szczególnie ważna, dostęp do debat mieli zarówno przedstawiciele samorządu jak i wszyscy mieszkańcy. W 2017 roku zorganizowaliśmy pierwszą w Podkowie Leśnej debatę w stylu oksfordzkim, w której głos zabrali ówcześni gimnazjaliści. Jako Związek Podkowian uważamy bowiem, że niezwykle ważne w publicznej debacie jest to, by dać głos również młodym obywatelom, by merytorycznie i zwięźle umieli w przyszłości bronić swoich racji.

W ciągu dwudziestu lat naszej działalności zrealizowaliśmy cykle warsztatów z zakresu architektury, filmu dokumentalnego, profilaktyki zdrowotnej, ochrony przyrody. W latach 2009-2010 prowadziliśmy międzynarodowy projekt „Ucz się jak żyć z pasją” finansowany z europejskiego programu „Grundtvig”.

Przygotowaliśmy szereg wystaw i publikacji poświęconych Podkowie. Zarówno przy realizacji warsztatów jak i wystaw współpracowaliśmy z podkowiańskimi szkołami, biblioteką i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Jeśli chodzi o inne nasze działania, to w latach 2010-2013 wydawaliśmy podkowiański magazyn informacji i myśli „Homo Sapiens podkoviensis”. Od dziesięciu również lat – z powodzeniem i dużą satysfakcją – wspieramy organizacyjnie i finansowo Nieformalną Grupę Teatralną „Między słowami”.

Nasze Stowarzyszenie, będąc organizacją pozarządową realizuje swoje działania przede wszystkim dzięki środkom finansowym pozyskiwanym w konkursach organizowanych dla takich organizacji, między innymi w ramach programów „Działaj Lokalnie”, ASOS, Lider oraz grantów samorządu lokalnego. Jednak środki finansowe to nie wszystko. Nie bylibyśmy w stanie realizować naszych projektów, gdyby nie bezinteresowne zaangażowanie merytoryczne, organizacyjne i finansowe naszych członków, przyjaciół i sponsorów, bowiem nasze stowarzyszenie nie ma pracowników etatowych.  

Przez dwadzieścia lat staramy się aby Podkowa była miejscem przyjaznym i otwartym, miejscem gdzie można spokojnie i rzeczowo dyskutować, życzliwie współpracować, realizować swoje zainteresowania oraz pasje w oparciu o harmonijny kontakt z przyrodą i twórcze relacje z sąsiadami. Nasza działalność został doceniona nie tylko przez naszych współmieszkańców: w zeszłym roku z okazji jubileuszu naszej aktywności dotrzymaliśmy statuetkę Żurawie Powiatu Grodziskiego.

Działalność naszego Stowarzyszenia trwa, zgodnie z ideą Otwartej, Przyjaznej, Tolerancyjnej, Zielonej i Demokratycznej Podkowy Leśnej.

Podkowa Leśna, wrzesień 2021