O nas

Witamy na stronie Związku Podkowian!

Jesteśmy organizacją pozarządową działajacą od 2000 roku, której członkami są mieszkańcy Podkowy Leśnej oraz sympatycy naszego miasta-ogrodu. Główne cele naszej działalności obejmują (wg wyciągu ze statutu stowarzyszenia rozdz. 2 § 8):

  • Propagowanie idei samorządności w życiu społecznym i gospodarczym.
  • Dbanie o zachowanie tożsamości historycznej i kulturowej Podkowy Leśnej.
  • Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej.
  • Wspieranie działań proekologicznych oraz prospołecznych.
  • Wspieranie inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo w mieście.
  • Propagowanie sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacji.

Nasz cele realizujemy m.in. poprzez: Organizowanie i współorganizowanie działalności sportowej, spotkań, odczytów i koncertów – mających na celu propagowanie zadań określonych statutem, prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracę z innymi organizacjami .

Związek Podkowian od 2000 roku zrzesza obywateli Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

W ciągu tych 18 lat wiele razy braliśmy aktywny udział w działaniach na rzecz naszego miasta.

Poprzez działania na rzecz środowiska chcemy pobudzać obieg informacji i opinii lokalnej, a także podtrzymywać dobre relacje pomiędzy mieszkańcami, stowarzyszeniami i środowiskami lokalnymi, instytucjami i władzami samorządowymi.

Naszym założeniem nadrzędnym jest to, że jedynie w atmosferze dobrej współpracy i porozumienia pojawią się nowe, lepsze pomysły na Podkowę Leśną oraz to, że wspólnie można je realizować.

W tej chwili Związek Podkowian liczy 34 członków.

Jesteśmy aktywnym beneficjentem wielu programów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Z powodzeniem realizujemy projekty edukacyjne oraz kulturalne samodzielnie jak i we współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

To my zainicjowaliśmy powstanie Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Podkowie Leśnej.

Mamy nadzieję, że informacje na tej stronie są szczególnie interesujące dla wszystkich aktywnych sympatyków oraz mieszkańców Podkowy Leśnej.

Zapraszamy do Nas