MIASTA OGRODY

Idea miasta – ogrodu narodziła się w Londynie w okresie po rewolucji przemysłowej w odpowiedzi na złe warunki życia klasy robotniczej w przeludnionych miastach Anglii. Jej twórcą był Ebenzer Howard (1850 – 1928). Powrócił on do Londynu zainspirowany kilkuletnim pobytem w Stanach Zjednochonych, gdzie wyemigrował w wieku 21 lat, aby na kilka lat stać się pionierem w Nebrasce, a później reporterem w Chicago. Postępowe idee budowy jakościowych osad robotniczych istniały w Anglii i Europie już wcześniej. Wymienić należy osiedle Bournville powstałe w 1895 roku wokół fabryki Catbury, osiedle Port Sunlight w Anglii czy np osiedla zakładane przez rodzinę Krupp w Niemczech. Howardowi udało się jednak idee te zsynkretyzować, opisać i rozpowszechnić w całej Europie i na świecie. Po raz pierwszy wyłożył je w roku 1898 w książce zatytułowanej Jutro: Pokojowa ścieżka do rzeczywistej reformy, która w roku 1902 została wydana, pod nowym tytułem: Miasta ogrody jutra. Dzieło to zawierało wizję miast samowystarczalnych ekonomicznie i kulturowo, o ograniczonej liczbie mieszkańców, pozbawionych skrajnego ubóstwa, brudu i przestępczości, otoczonych przez pasy zieleni i pól uprawnych zaopatrujących miasto w zdrową żywność. Idę miasta-ogrodu zilustrował Howard rysunkiem trzech magnesów, który rozwiązywał kwestie “dokąd ludzie pójdą” i wybory pomiędzy miastem i wsią. /M.Prosińska/

http://www.miastaogrody.pl/o-miastach-ogrodach/