Projekty

Związek Podkowian jest aktywnie rozwijającą się organizacją. Sprzyjające warunki ekonomiczne pozwalają nam na uczestniczenie i realizowanie wielu projektów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych o zasięgu lokalnym. Realizujemy projekty w ramach grantów krajowych i zagranicznych.

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” za pośrednictwem, której aplikujemy o fundusze na realizowane działania.

Jesteśmy również partnerem w działaniach o zasięgu międzynarodowym.

Dodaj komentarz