Misja

Misją stowarzyszenia Związek Podkowian jest tworzenie aktywnego oraz pozytywnego środowiska dla wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej oraz jej sympatyków.

Naszą misją jest Podkowa Leśna, jako miejsce w którym można aktywnie realizować swoje pasje i zainteresowania w oparciu o harmonijny kontakt z przyrodą oraz twórcze relacje z sąsiadami.

Chcemy tworzyć miejsce spotkań oraz dyskusji, które pozwala realizować swoje zainteresowania, pasje. Budować nowe znajomości oraz mile spędzać czas wśród już znanych sobie osób.

Ważnym wymiarem jest tworzenie przestrzeni do dyskusji oraz rozmowy na wszystkie istotne dla naszej lokalnej społeczności tematy.